Звітність за 2018 рік

1. Баланс

2. Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Звіт про власний капітал

5. Примітки до річної фінансової звітності

Звітність за 2017 рік

1. Баланс

2. Звіт про фінансові результати

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Звіт про власний капітал

5. Примітки до річної фінансової звітності